Neoprávněný FTP přístup – ftpchk3

Roboty si přes vzdálený server kontrolují, jestli se s ukradenými přístupy připojili k FTP a to za pomocí nahraných souborů:

“70f70c620045f63c38a2dc3705b7bb80.html”
“ftpchk3.php”
“ftpchk3.txt”

Více informací o tomto napadení na:

https://blog.ftptoday.com/ftp-password-stealing-malware
http://digitalpbk.blogspot.cz/2009/10/ftpchk3-virus-php-pl-hacked-website.html

Doporučené příkazy pro kontrolu v PLESK panelu:

cat /var/log/plesk/xferlog | grep “ftpchc*”
cat /var/log/plesk/xferlog.processed | grep “ftpchc*”

Posts created 36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top