iPhone nelze detekovat po aktualizaci iTunes

zdroj: https://discussions.apple.com/thread/7663697

  1. Otevřete ovládací panely > Správce zařízení.
  2. Připojte zařízení.
  3. Vyhledejte zařízení mezi Universal Serial Bus Controllers > Apple Mobile Device USB Driver. Je možné, že bude zařízení pod zobrazovacími zařízeními, přenosnými nebo jinými zařízeními jako MTB USB zařízení.
  4. Pravým klikněte na vybrané zařízení a dejte Aktualizovat ovladač zařízení.
  5. Klikněte na procházet můj počítač pro ovladač zařízení.
  6. Procházejte C:\Program Files\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers nebo C:\Program Files (x86)\Common Files\Apple\Mobile Device Support\Drivers
  7. Klepněte na možnost Umožnit výběr ze seznamu ovladačů zařízení v počítači.
  8. Klikněte na ovladač USB pro mobilní zařízení Apple.
  9. Klepněte na tlačítko Další a poté Zavřít a ukončete Správce zařízení.

U výše uvedeného 3. kroku otevřete správce zařízení. Rozbalte některou ze sekcí, které jsou výše uvedeny.

Posts created 36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top