Odesílání emailu s přílohou – Microsoft Outlook + Windows 10 – Chyba 0x8004210B

Tuto chybu může způsobovat také nepovolení přes firewall některého staršího síťového zařízení po cestě k internetu.

Doporučení:
Zkuste s počítačem zajít někam jinam a připojit se tam k internetu, nejlépe na více místech, takto poznáte jestli je chyba opravdu ve vašem počítači 🙂

Posts created 36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top