Správa bezdrátových sítí – smazání sítě – Windows 10

spustit konzoli Win+R
zadat CMD a Enter

Nyní si vypíši všechny wifi uložené sítě pomocí:

 >netsh
>wlan show profiles

 

Vybraný profil smažu

 >wlan delete profile name=”jméno sítě”

Posts created 36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top