BASH – rozdělení textového souboru na více souboru s méně řádky

split -l 200000 mybigfile.txt mylitlefile_

přepínač “-l” dává informaci o tom, že se bude soubor dělit dle řádků a hodnota za tím je počet řádků po kolika se to má dělit, poté následuje název zdrojového souboru a pak je ještě možnost přidání prefixu novým souborům.

Posts created 36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top