PLESK – log přístupů přes ftp

cesta:
/var/log/plesk/xferlog

Jsou tam jen záznamy o proběhnutí nějaké relace (nahrávání souboru na server nebo kopírování souboru ze serveru). Záznam čistě o přihlášení tam není.

Posts created 36

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top