Vyzkoušení jestli funguje .htaccess pro mod_rewrite

 1. Vytvoříme si .htaccess soubor a dáme do něj následující řádky:

  RewriteEngine On
  Options +FollowSymLinks
  RewriteRule ^test\.html http://www.google.com/? [R=301,L]

2. Nyní soubor uložíme a nahrajeme na server, do kořenového adresáře kde máme naše www stránky

3. Funkčnost můžeme odzkoušet tak, že zadáme do prohlížeče http://mojedomena.cz/test.html a tento odkaz by nás nyní měl přesměrovat na Google vyhledávač.

Zdroj: http://www.qualitytuts.com/check-htaccess-is-working-or-not-on-server/

 

šifrování Open PGP – použití GnuPGP

Rychlé představení šifrování

Máme dvě možnosti šiftování dat, symetrické a asymetrické. Symetrické šifrování se používá za použítí jednoho sdíleného klíče, pomocí kterého data zašifruji a následně i dešiftuji. Symetrické šifrování je v případě zasílání emailů, tak aby přišel správnému příjemci a jen ten jej dešifroval, nesmysl, protože kdyby se dostal k veřejnému a vlastně jedinému klíči někdo ze třetí strany, tak by jeho pomocí dokázal zprávy dešifrovat a následně odpovědět zprávou zašifrovanou tím stejným klíčem, nezjistili bychom, s kým opravdu komunikujeme. Continue reading

PHP Konverze textu s diakritikou na text bez diakritiky

Zkoušel jsem hledat jak nejlépe se zbavit diakritiky v textu, našel jsem pár funkcí a možností, nejlépe ale dopadla tato volba:

$text = 'Ë À Ì Â Í Ã Î Ä Ï Ç Ò È Ó É Ô Ê Õ Ö ê Ù ë Ú î Û ï Ü ô Ý õ â û ã ÿ ç';

$normalizeChars = array(
  'Š'=>'S', 'š'=>'s', 'Ð'=>'Dj','Ž'=>'Z', 'ž'=>'z', 'À'=>'A', 'Á'=>'A', 'Â'=>'A', 'Ã'=>'A', 'Ä'=>'A',
  'Å'=>'A', 'Æ'=>'A', 'Ç'=>'C', 'È'=>'E', 'É'=>'E', 'Ê'=>'E', 'Ë'=>'E', 'Ì'=>'I', 'Í'=>'I', 'Î'=>'I',
  'Ï'=>'I', 'Ñ'=>'N', 'Ò'=>'O', 'Ó'=>'O', 'Ô'=>'O', 'Õ'=>'O', 'Ö'=>'O', 'Ø'=>'O', 'Ù'=>'U', 'Ú'=>'U',
  'Û'=>'U', 'Ü'=>'U', 'Ý'=>'Y', 'Þ'=>'B', 'ß'=>'Ss','à'=>'a', 'á'=>'a', 'â'=>'a', 'ã'=>'a', 'ä'=>'a',
  'å'=>'a', 'æ'=>'a', 'ç'=>'c', 'è'=>'e', 'é'=>'e', 'ê'=>'e', 'ë'=>'e', 'ì'=>'i', 'í'=>'i', 'î'=>'i',
  'ï'=>'i', 'ð'=>'o', 'ñ'=>'n', 'ò'=>'o', 'ó'=>'o', 'ô'=>'o', 'õ'=>'o', 'ö'=>'o', 'ø'=>'o', 'ù'=>'u',
  'ú'=>'u', 'û'=>'u', 'ý'=>'y', 'ý'=>'y', 'þ'=>'b', 'ÿ'=>'y', 'ƒ'=>'f',
  'ă'=>'a', 'î'=>'i', 'â'=>'a', 'ș'=>'s', 'ț'=>'t', 'Ă'=>'A', 'Î'=>'I', 'Â'=>'A', 'Ș'=>'S', 'Ț'=>'T',
);

//Output: E A I A I A I A I C O E O E O E O O e U e U i U i U o Y o a u a y c
echo strtr($test, $normalizeChars);

Nahrádí vám to vámi definované znaky. Můžete si do $normalizeChars další konverze dle libosti přidávat, např.: ‚č’=>’c‘,

Zdroj: http://stackoverflow.com/questions/10054818/convert-accented-characters-to-their-plain-ascii-equivalents